عمده ترین معیار مصرف انرژی الکتریکی در صنعت SECe و انرژی حرارتی SECt می باشد . برخی از اقداماتی که منجر به بهینه سازی مصرف انرژی و بهبود مصرف انرژی ویژه در موتورهای پر مصرف و کاهش مصارف انرژی حرارتی و در نهایت کاهش گازهای آلاینده درخطوط تولید کارخانه سیمان خوزستان گردیده است  به شرح زیر می باشد :

 

1-تعیین نقاط نشتی الکتریکی و حرارتی سیستم بصورت میدانی (واحد انرژی و تولید)

2-پیاده سازی الزامات سیستم استقرار انرژی ایزو ISO 50001 و تعریف پروژه ها جهت اخذ گواهینامه مربوطه

3-به حداقل رساندن کارکرد دستگاههای غیر ضروری در زمان توقفات کوتاه مدت و بلند مدت خطوط تولید

4-کنترل ، کاهش و جلوگیری از فعالیت دستگاههای با اولویت کمتر درخطوط تولید  در ساعات پیک مصرف برق.

5-محاسبات پرت حرارتی از بدنه کوره ، پری هیتر و گریت کولر و برنامه ریزی  اصلاح روش و متریال نسوزکاری ( آجرهای نسوز ) جهت بالا رفتن راندمان تجهیزات برقی (کاهش فشارالکتریکی ).

6-تعیین محدوده با تلورانس حداقل جهت پارامترهای موثر بر مصرف انرژی در تنظیم و پخت مواد مانند وزن لیتری ، آهک آزاد ، L.S.F ، و ... با درنظرگرفتن استانداردهای کیفی به جهت کاهش انرژی الکتریکی و حرارتی.(گزارشات هفتگی و ماهیانه)

7-اجرای ممیزی فرآیندی انرژی جهت تعیین نقاط نشتی و هدر رفت انرژی در خط تولید هر ساله.

8-انجام بازرسی فنی انرژی سالیانه.

9-ثبت کارکرد روزانه ، هفتگی و ماهیانه کنتورهای برق و گاز و آب .

10-برگزاری جلسات مدون کمیته انرژی بصورت  هفتگی و ماهیانه.

11- طرح جامع صرفه جویی انرژی شرکت سیمان خوزستان

12- آماده بودن مستندات و گرفتن رگرسیون از داده ها انرژی  بصورت مدون

13-تعیین شاخص ها و خط مبنای مصارف الکتریکی و حرارتی و مقایسه و تحلیل در جلسات فنی جهت بهبود مصارف انرژی

14-خط و مشی گزاری و تهیه شناسنامه فرآیندی در مدیریت انرژی

15-تعیین ریسک های انرژی و استراتژی های مدیریت ریسک

16-تعریف کمیته انرژی و دستورالعمل ها و روش های اجرایی استفاده از تجهیزات

 

نتایج بدست آماده از این اقدامات به شرح زیر می باشد :

ü رفع نشتی های اعلام شده بصورت مستمر جهت کاهش انرژی حرارتی و الکتریکی (همچنین کاهش کیلووات ساعت موتورهای MV)

ü دریافت گواهینامه ایزو 50001 (مدیریت انرژی) از شرکت BRSM

ü کلیه مصارف تجهیزات مصارف بارز بصورت آنلاین (مانیتورینگ)تحت کنترل می باشد.

ü تهیه مقالات علمی از فعالیت و اقدامات موثر در مورد انرژی

ü کاهش فاکتور کلینکر در محصول سیمان جهت کاهش هزینه های تولید و انرژی مصرفی و گازهای آلاینده

ü تهیه امکان سنجی های ( تغییر تجهیزات ایرلیفت به الواتر و نیروگاه خود تامینی)


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0