نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  سوابق 
حسن قادری      رییس کمیته                   کارشناسی ارشد حسابداری                      شرکت ایران سازه- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تامین اجتماعی- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران تامین اجتماعی- شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه بورس- کاشی الوند- موسسه کاسپین- شرکت تهران بتن-  12 سال سابقه
مهدی طالبی   عضو کمیته  کارشناسی حسابداری معاون امور شرکتها و مجامع شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین - ‏معاون مالي اقتصادي شركت بين المللي ساروج بوشهر- عضو ‏موظف هيئت مديره ، قائم مقام و معاون مالي اداراي شركت سيمان ‏خوزستان - مدير مالي و سرمايه گذاري شركت احداث صنعت - ‏رئيس حسابداري شركت سيمان شرق –     با بیش از 20سال سابقه
بیتا مشایخی   عضو کمیته  دکترا حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه تهران - عضو کمیته حسابرسی شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت سرمایه امین، پتروشیمی خارگ، پارس دارو و... عضو کارگروه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار و.....      18 سال سابقه

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0