ردیف  دپارتمان  ظرفیت  کشور سازنده
 1 سنگ شکن 1600 تن در ساعت T.K.F آلمان
 2 سالن اختلاط 36000*2 تن T.K.F آلمان
 3 آسیاب مواد خام 470 تن در ساعت LOESHE آلمان
 4 سیلوهای ذخیره مواد 12000*2 تن C.P.A.G آلمان
 5 پری هیتر،کوره و گریت کولر 5000 تن در روز FLS دانمارک
 6 انتقال کلینکر 5000 تن در روز AUMUND آلمان
 7 سیلوهای ذخیره کلینکر 34000*2 تن AUMUND آلمان
 8 آسیاب سیمان 150*2 تن در ساعت FLS دانمارک
 9 سیلوهای ذخیره سیمان 14000*2 تن IBAU آلمان
 10 بارگیرخانه پاکتی 120*3 تن در ساعت H&B آلمان
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0