پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
6مناقصه بارگیرخانه - مرداد98 جديد! مناقصه 1398/05/141398/05/301398/05/301398/05/30مشاهده اطلاعات کامل
3مناقصه تجهیزات سرمایشی-تیر98 مناقصه 1398/04/041398/04/151398/04/151398/04/15مشاهده اطلاعات کامل
4مناقصه استخراج مواد معدنی-تیر98 مناقصه 1398/04/041398/04/181398/04/181398/04/18مشاهده اطلاعات کامل
5مناقصه حمل داخلی مواد معدنی-تیر98 مناقصه 1398/04/041398/04/181398/04/181398/04/18مشاهده اطلاعات کامل
2مناقصه برون سپاری واحد بهداشت-خرداد98 مناقصه 1398/03/221398/04/041398/04/041398/04/04مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه تامین نیروی داربست بند حجمی-خرداد98 مناقصه 1398/03/011398/03/111398/03/111398/03/11مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

V5.2.0.0