مشخصات عمومی
مزایده تحویل سیمان فله و کلینکر صادراتی - فروردین 1400
59
مزايده
بازرگانی
مرحله تحويل اسناد

شرکت سیمان خوزستان در نظر دارد مقدار 70,000تن سیمان تیپ 2  فله (بونکری ) و مقدار 25,000 تن کلینکر تیپ 2 صادراتی را جهت صادرات در مرز خروجی بندرامام خمینی (ره) با توجه به شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت کننده های مورد تایید واگذار نماید.

مدارک و مستندات لازم باید در پاکات مربوطه بصورت دربسته و لاک مهر شده به همراه نامه رسمی حداکثر تاساعت 13 روز  پنجشنبه مورخ1400/01/26تحویل دفتر حراست شرکت سیمان خوزستان گردند.

محل تحویل اسناد ، دبیرخانه شرکت سیمان خوزستان در آدرس ذیل می باشد:

کارخانه سیمان خوزستان

    آدرس: خوزستان-کیلومتر 22 جاده رامهرمز-هفتکل-دشت دنا-کارخانه سیمان خوزستان-واحد دبیرخانه

    تلفن : 4-43583001-061

قوانین
1400/01/17
1400/01/26
1400/01/26
1400/01/26
1400/01/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0