پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
قاسم مسعودی(واحد طرح و برنامه - تلفن داخلی: 239 )مدیر سایتinfo@khuzestan-cement.irجلیلیان(مدیر فروش - داخلی: 216), اسکندری(رییس فروش - داخلی: 215)میرزایی (روابط عمومی - داخلی: 260)

5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0