پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسشنامه ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان در بخش عاملین و مردمی

رضایت شما از مراحل اداری فروش شرکت سیمان خوزستان چگونه است؟

برخورد کارکنان واحد فروش سیمان خوزستان چگونه است؟

رضایت شما از مراحل اداری فروش شرکت سیمان خوزستان چگونه است؟

نحوه ارائه خدمات واحد فروش نظیر ارائه آمار،اطلاعات،صورتحساب،آنالیز و .. چگونه است؟

رضایت شما از مراحل اداری پرداخت وجه به حساب شرکت سیمان خوزستان چگونه است؟

از کیفیت کیسه های سیمان خوزستان چه میزان رضایت دارید؟

وزن پاکتهای سیمان 50 کیلوئی کارخانه سیمان خوزستان تا چه حد دقیق و بدون نوسان است؟

زمان گیرش سیمان خوزستان با توجه به نوع مصرف شما چگونه است؟

شهرت و برند سیمان خوزستان به چه میزان در روند خرید شما موثر است؟

ارسال


V5.2.0.0