پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 مدیران ارشد سازمان

 سمت

 خسرو جامعی مدیر عامل
سیروس سلطانی معاونت بازرگانی
غلامرضا شجاعی

رئیس کارخانه 

ابوالحسن قیاسی مدیر طرح و برنامه
 جلال جلیلیان مدیر بازاریابی و فروش

غضنفر پیرمرادی

مدیر منابع انسانی

اردشیر بهوندی

مدیر برق

منوچهر قائمی

مدیر مالی

سید محمدرضا حسینی پور

مدیر مکانیک

بهزاد عظیمی

مدیر تولید

مسعود سیستانی

مدیر کنترل و کیفیت

محمد تیموری

مدیر حسابرسی داخلی

-

مدیر حراست

علی لرکی

مدیر HSEE

احسان نظری مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی

V5.2.0.0