پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 مدیران ارشد سازمان

 سمت

 خسرو جامعی مدیر عامل
- معاونت فنی
سیروس سلطانی معاونت بازرگانی
غلامرضا شجاعی مدیر کارخانه
ابوالحسن قیاسی مدیر طرح و برنامه
احسان نظری سرپرست بازاریابی و فروش
- مدیر منابع انسانی
مهران جلالی مدیر برق و الکترونیک
منوچهر قائمی مدیر مالی
سید محمدرضا حسینی پور مدیر مکانیک
بهزاد عظیمی مدیر تولید
مسعود سیستانی مدیر کنترل و کیفیت
محمد تیموری مدیر حسابرسی داخلی
ابوالحسن  نریمانی سرپرست انرژی
- مدیر تامین
- مدیر حراست
علی لرکی مدیر HSEE
- مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی

V5.2.0.0