• ساعت : ۱۸:۴۳:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 195
بازدید های مدیریت محترم عامل از دپارتمان های مختلف

بازدید های دوره ای مدیریت محترم عامل از دپارتمان های مختلف شرکت به منظور بررسی روند فعالیت های واحد ها

واحد امور مالی و آموزش

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0