• ساعت : ۱۸:۳۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 300
برگزاری ممیزی شركت سیمان خوزستان

برگزاری موفقیت آمیز ممیزی شرکت سیمان خوززستان

شایان ذکر است این ممیزی با حضور ممیزان شرکت BRSM  برگزار و شرکت سیمان خوزستان موفق به اخذ گواهینامه های ایزو 9001:2015  و 14001:2015 و 45001:2018 شد.

 

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0