• ساعت : ۱۸:۲۱:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 118
برگزاری كمیته انرژی شركت سیمان خوزستان

کمیته انرژی شرکت سیمان خوزستان با حضور مهندس محمد حاج نایب مدیر عامل محترم و سایر اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه به بررسی مسائل حوزه انرژی شرکت به تفکیک دپارتمان های مختلف پرداخته شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0