• ساعت : ۱۴:۶:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 476
عودت سپرده نفرات مزایده
1

پیرو برگزاری مزایده شماره 02-98 نفرات ذیل می توانند با مراجعه به واحد مالی کارخانه سیمان خوزستان نسبت به دریافت سپرده شرکت در مزایده خود اقدام نمایند.

بدیهی است سپرده الباقی نفرات با توجه به شرایط برگزاری مزایده، ضبط سپرده نفرات اول تا سوم، حداکثر تا 10 روز آینده و پس از تسویه نفرات برنده با شرکت سیمان خوزستان عودت داده خواهد شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.4.0
    V5.5.4.0