• ساعت : ۱۲:۸:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 347
  • کد خبر : ۲۲۳۰
دریافت محموله های شركت های فارس ، فارس نو ، نی ریز و گچ ماشینی فارس توسط معین منطقه ( شركت سیمان خوزستان )
محموله کمک رسانی به سیل زدگان استان خوزستان که به مقصد ستاد معین امداد رسانی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین واقع در شرکت سیمان خوزستان ارسال شده بود در تاریخ1398/1/22 تحویل این مرکز شد.

♦همکاران واحد های امور انبار ها و حراست شرکت سیمان خوزستان با مشارکت و همدلی در کنار هم پس از دریافت محموله کمک های 4 شرکت سیمانی فارس ، فارس نو ، نی ریز و گچ ماشینی  ، آن را در محل مناسبی که از قبل توسط رییس محترم امور انبار ها در انبار مرکزی شرکت تعیین شده بود ، اسکان دادند.♦
 شایان ذکر است این کمک ها با هماهنگی ستاد بحران استان و سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان در اختیار مددجویان سیل خوزستان قرار خواهد گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0