عنوان گروه خبري / داخلی .
  • ساعت : ۲۱:۱۴:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 165
  • کد خبر : ۲۲۲۰
برگزاری كمیته استراتژی و ریسك
برگزاری کمیته استراتژی و ریسک به ریاست مدیریت محترم عامل و دبیری مدیریت محترم طرح و برنامه در محل اجتماعات دفتر فنی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0