• ساعت : ۹:۲۳:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 494
  • کد خبر : ۲۲۱۷
برگزاری موفقیت آمیز برنامه ممیزی شركت سیمان خوزستان
اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

برنامه ممیزی شرکت سیمان خوزستان در تاریخ 21/8/97 انجام شد و این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015  و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015  شد و سیستم های مدیریت قبلی خود را با موفقیت ارتقا بخشید و نیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مجددا تایید شد.

در جلسه اختتامیه که با حضور  ممیزان شرکت  TUV NORD و مشاوران شرکت Map  ، مدیر عامل محترم شرکت سیمان خوزستان آقای مهندس جامعی و سایر مدیران شرکت راهکارهای بهبود سیستمی مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت سیمان خوزستانامتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0