پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندnews code : 3316  |  event date : Sun Nov 27, 2022 9:16:50  |  item visited : 6
به اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ چهارشنبه1401/09/09از ساعت 14 الی 15 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.
news code : 2315  |  event date : Sun Oct 30, 2022 14:55:29  |  item visited : 17
به اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ یکشنبه 1401/08/11از ساعت 14 الی 15 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.
news code : 2314  |  event date : Sat Oct 15, 2022 13:26:1  |  item visited : 21
به اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ یکشنبه 1401/08/01از ساعت 11 الی 12 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.
news code : 2312  |  event date : Mon Sep 19, 2022 18:36:8  |  item visited : 21
به اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ شنبه 1401/07/02از ساعت 11 الی 12 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.
Page1of107123456...107.Next.GO

به اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ چهارشنبه 1401/09/09از ساعت 15 الی 16 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.

جهت ورود به سایت از لینک زیر استفاده نمایید:

کلیک کنید

آگهی مناقصه عمومی

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت سیمان خوزستان(سهامی عام) در نظر دارد سرویس و نگهداری جرثقیلهای سقفی کارخانه به تعداد 20 دستگاه را به مدت یک سال از طریق مناقصه واگذار نماید.لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت دوازده روز(تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 14/04/1392 ) جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت از انتهای همین صفحه اقدام فرمایند.

ضمناً جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4-069223223001 واحد تدارکات شرکت سیمان خوزستان تماس حاصل فرمایید.

دانلود شرایط شرکت در مناقصه سرویس و نگهداری جرثقیل ها.pdf
دانلود قرارداد جرثقیل ها.pdf
دانلود دپارتمان محل استقرار جرثقیل.pdfبه اطلاع می رساند عرضه آنلاین کلینکر صادراتی سیمان خوزستان در تاریخ چهارشنبه 1401/09/09از ساعت 15 الی 16 در چهار پارت(هر پارت 10هزار تن) برگزار می گردد.

جهت ورود به سایت از لینک زیر استفاده نمایید:

کلیک کنید


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0