سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

طرح توسعه شركت سيمان خوزستان

موقعيت ويژه  استان خوزستان ، به لحاظ طرحهاي عمراني بخصوص سدها و طرح هاي صنايع نفت ، پتروشيمي و صنعتي منطقه كه حدود 15 درصد پرو‍ژه هاي عمراني كشور را شامل مي شود و مجاورت آبهاي آزاد بخصوص كشورهاي حاشيه خليج فارس و حضور در بازارهاي جهاني  شرايط را جهت اخذ مجوز توليد خط دو  به ظرفيت توليد روزانه 5000 تن كلينكر در سال 1380 را  فراهم نمود و عمليات اجرايي طرح توسعه در ابتداي سال 1384 آغاز گرديد و اين پروژه در اسفند سال 1388 به بهره برداري رسيد.

هم اكنون سيمان خوزستان با توليد 2،500،000 تن سيمان در سال از بزرگترين كارخانجات  سيمان كشور محسوب مي شود.


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0
But also because of replica watches continuous mass production, which allows Omega manual rolex replica landing on the super-Jun has been to maintain a reasonable price, as long replica watches uk as you are willing, you can always with a small amount of swiss replica watches money to buy a pure Omega moon table.