سه‌شنبه, 2 بهمن 1397

چشم انداز


ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان از طریق سرآمدی فرایندهای سازمان             
    

 

 

ماموریت


 شرکت سيمان خوزستان با تولید انواع سیمان بر اساس موقعیت و مزیت های رقابتی خود به دنبال خلق ارزش پایدار، ایجاد ثروت و فرصتهای کسب و کار با سرمایه انسانی سرآمد برای ذینفعان می باشد.


 

ارزشها

 _ مسئوليت ‌پذيري

 

 _ مشارکت 
_ تعلق سازماني _ شایستگي

 

              

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0
But also because of replica watches continuous mass production, which allows Omega manual rolex replica landing on the super-Jun has been to maintain a reasonable price, as long replica watches uk as you are willing, you can always with a small amount of swiss replica watches money to buy a pure Omega moon table.